Tájékoztató a törzskönyvezés menetéről

Hungária Puli Klub

Székhely: 2364 Ócsa, 0543/2 HRSZ.

E-mail: puli@puli.hu

Mobil: +36305613565

Adószám: 18687666-1-13 

Bankszámlaszám: OTP bank 11716008-20167275  

IBAN száma: HU08 1171 6008 2016 7275 0000 0000
SWIFT KÓD(BIC): OTPVHUHB 

 

Tulajdonjog átírással és számlázással kapcsolatos informormációk:

puli@puli.hu

Tel:+36305613565  Nagy Istvánné Klára

 

Tenyésztéssel és származási lap igénylésével kapcsolatos információk:

info@puli.hu

Tel:+36309501403 Dr.Brauswetter Viktor

 

Tájékoztatás!
Szép-Apáti és a Szép-Apáti Nemes kennelnél a végleges tenyésztés tilalom és Hungária Puli klub tagjainak soraiból való törlése!

Tovább »

INFORMÁCIÓ

Alombejelentés,származási lapok igénylése, szaktanácsadás információ:

dr Brauswetter Viktor

2440 Százhalombatta Madách I. u. 18

tel.:06309501403

puli@puli.hu

Tájékoztató a törzskönyvezés menetéről

TÁJÉKOZTATÓ A TÖRZSKÖNYVEZÉSRŐL

 

 

 

Tisztelt Sporttársak!

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 98/2013 (X. 24.) számú, a fajtatiszta ebek tenyésztéséről szóló rendeletének és a 62/2016 (IX.16.) számú, a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló rendeletének,  megfelelően a Tenyésztési Tanács módosította a Tenyésztési Programot, melynek rendelkezései minden Magyarországon regisztrált kennelnévvel és állandó lakhellyel rendelkező puli tenyésztőre érvényesek, aki FCI által elismert törzskönyvezésre tart igényt. (Részletes szabályozás a Klub Tenyésztési Programjában.)

 

A puli fajta törzskönyvezését a Hungária Puli Klub mint elismert tenyésztő szervezet végzi:

 

 

A 2017. január 1. életbe lépett Törzskönyvezési Szabályzat alapján, a törzskönyvezés folyamata a következő:

A fedezés megtörténte után a fedezőkan tulajdonosának 2 példányban ki kell töltenie a Fedeztetési Jegyet (letölthető a Klub honlapjáról), melyből 1 példányt át kell adnia a szuka tulajdonosának, és 1 példány a kan tulajdonosánál marad.

 

A Tenyésztési Tanács 1/2015. számú határozata alapján a 2015. július 15. után születendő puli almokat a kölykök 15 napos életkoráig be kell jelenteni a jelenleg is használt Alombejelentő Jegy elnevezésű lapon vagy online Alombejelentés (15 napos).

 

A törzskönyvezés előtt, a tenyésztőnek a született kölyköket 6 hetes korban az általa választott állatorvosnál mikrochippel kell ellátni (a mikrochip behelyezéséről szóló igazolás ingyenesen letölthető a Klub honlapjáról) és a Magyar Állatorvosi Kamara által vezetett kisállat nyilvántartó rendszerben regisztráltatni.

A mikrochipek behelyezése után kérjük, hogy minél előbb küldje meg postai úton vagy e-mailben a törzskönyvezés adminisztrációjával megbízott személynek a következőkben felsorolt iratokat:

 

1. Microchip behelyezéséről szóló igazolás

2. Alombejelentő jegy

3. Fedeztetési jegy

4. Szülők származási lapjának mindkét oldali másolata

5. Szülők tenyészszemle igazolása

6. Kiállítási és munka eredmények igazolása, melyek a szülőknél feltüntetésre kerülhetnek

7. Kennelnév igazolás

7. Befizetést igazoló bizonylat másolatát a Hungária Puli Klub ártáblája alapján számított díjakról

8. 2014. január 1. után tenyészszemlére kerülő egyedek esetében a csípőízületi dp. szűrés eredményét igazoló dokumentum

 

Az alom törzskönyvezésére rendes eljárásban annak születését követően 6 hónapig van lehetőség, amely határidő után DNS származásvizsgálattal kell igazolni a szülők kilétét.

 

A törzskönyvezés csak abban az esetben kezdhető meg, ha a kért összes dokumentum hiánytalanul rendelkezésre áll és a tenyésztő az összes szolgáltatási díjat előre megfizette a Klub részére.

 

Amennyiben az összes adminisztrációs és fizetési kötelezettség teljesítésre került a Klub felé, akkor a törzskönyvezés adminisztrációjával megbízott személy, elindítja a törzskönyvezést és kiállíttatja a Származási Igazolásokat, melyeket az elkészítését követően, haladéktalanul megküld a tenyésztő részére.

 

Amennyiben hiányos az Alombejelentő Jegy, vagy a felsoroltakból valamely dokumentum hiányzik, akkor hibajegyzék kerül kiállításra, az alombejelentő beérkezését követő 15 napon belül. A hibajegyzéket a törzskönyvezés adminisztrációjával megbízott személy küldi meg a tenyésztő részére, írott vagy elektronikus levél formájában. Egy alkalommal van lehetőség a hiányosságok pótlására, amennyiben azonban a hiánypótlást a tenyésztő a hibajegyzék kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teljesíti, abban az esetben a törzskönyvezést meg kell tagadni.

 

A Klub a - Tenyésztésvezetőnek a Tenyésztési Tanáccsal egyeztetett - döntése alapján a Tenyésztési Tanácstagok/Alomellenőrök bevonásával szúrópróbaszerűen alomlátogatást és tenyészhely ellenőrzést végezhet.

 

A kijelölt Tenyésztési Tanácstagnak/Alomellenőrnek legkésőbb a Származási Igazolások kézhezvételének időpontjáig meg kell látogatnia az almot, de mindenképpen az állatorvos által történő mikrochipes megjelölés időpontja után úgy, hogy az összes Származási Igazolást kapott kölyök beazonosítható legyen.

 

Az alomlátogatásról jegyzőkönyv (6. sz. melléklet) készül, amely tartalmazza - az összes - az alom születéséhez kapcsolódó tenyésztési eseményt. A jegyzőkönyvön szereplő összes kérdés megválaszolása és adat megadása kötelező, illetve észrevétel tehető mind a Tenyésztési Tanácstag/Alomellenőr, mind a Tenyésztő részéről, melynek valódiságát aláírásukkal igazolják. Az alomlátogatás során a tenyésztőnek biztosítania kell, hogy a Tenyésztési Tanácstag/Alomellenőr az anyát, valamint az összes kölyköt megszemlélhesse, amelyekre Származási Igazolást igényelt.

 

A tenyésztő kötelessége a Származási Igazolások kézhezvétele után annak adatait átvizsgálni, ellenőrizni, hiányosságok esetén korrekciót kérni.

 

A kölykök értékesítése után nyomatékosan felhívjuk a tenyésztő figyelmét, hogy a kölyök tulajdonosváltozását a Klub adatbázisában regisztráltassa - a tenyésztésvezetőnek vagy a klub által megbízott személynek megküldött - tulajdonosváltozást igazoló dokumentummal (Tulajdonosváltozást Igazoló Lap). A regisztráció ingyenes, azonban nem mentesíti az új tulajdonost a kölyök tulajdonos átírási kötelezettsége alól.

 

Fontos:

Az új Tenyésztési Szabályzat szerint, egy naptári évben egy tenyészetben összesen 9 alom törzskönyvezhető!

 

Aki igényt tart a MEOE Szövetség szolgáltatásaira (CAC, CACIB kiállítás, FCI kennelnév, Export Pedigree) annak a MEOE Szövetség kedvezményes szolgáltatási díjainak igénybevételéhez, un. szövetségi kártyát kell vásárolnia, a választott szervezet tagsági díján felül. A szövetségi kártyát azonban elegendő egy szervezetnél igényelni, megvásárlása kezdeményezhető a Klubon keresztül.

 

A szolgáltatási díjakat a Klub által vezetett - OTP Bank 11716008-20167275 bankszámlaszámra - kell teljesíteni átutalással vagy a Klub által rendszeresített sárga csekken, a befizető és a szolgáltatás pontos feltüntetésével!

 

Törzskönyvezés adminisztrációjával kapcsolatos elérhetőségek:

 

E-mail: info@puli.hu

 

 

 

Maglód, 2017. január 01.

 

Szabóné Iványi Katalin

HPK elnök

 

 

Tenyésztést érintő tájékoztatás! 2018.01.01-től

Kedves Tenyésztőtársak!

Röviden tájékoztatlak benneteket,hogy 2018.01.01-én és utána született pulikat DNS alapú származás ellenőrzésnek kell alávetni,száj nyálkahártya kaparék levételével!!! Ebből következik,minden tenyésztésbe vonandó kan és szuka egyedtől(apától és anyától) vérmintát kell levenni (5-10ml mennyiségben EDTA vércsőben). A mintát a NÉBIH labor vizsgálja meg ingyenesen! Bővebb információ.dr Brauswetter Viktor tenyésztésvezetőnél Tel: 06309501403 info@puli.hu Törzskönyvet csak a megvizsgált származás azonos kutya kaphat.

üdv.:dr Brauswetter Viktor teny.vezető

2018.01.23. 19:14

 

 

NÉBIH módosított mintavételi tájékoztató

Tisztelt Elismert Tenyésztői Szervezet!

 

A NÉBIH megküldte a módosított mintavételi tájékoztatót és a módosított vizsgakérő lapot is, melyeket a alábbi linkeken tudnak elérni:

Mintavételi tájékoztató:

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379182/KUTYA+DNS+mintav%C3%A9teli+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%BAj_0709.pdf/a0563d38-0790-f039-e163-ff0f8bdfc448

 

Vizsgálatkérő lap:

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/43858/Kutya+DNS+vizsg%C3%A1lat+k%C3%A9r%C5%91+lap_v9.pdf/62adab74-97d3-37db-3d1e-e1defaf9b2a7

Kérjük, a tenyésztőik számára szíveskedjenek ezeket az információkat közzé tenni.

 

2018.07.19. 03:26

 

 

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ